Ricerca esperto CAD e rilievi. Gli interessati possono rivolgersi all’ing. Luigi Putignano – Via Nenni n. 13 – Massafra – 099/8809757